Zmiany w programie Czyste Powietrze.

Aktualnie, na zlecenie Komisji Europejskiej, przedstawiciele Banku Światowego odwiedzają samorządy, rozmawiają z sektorem bankowym – m. in. ze związkiem Banków Polskich. Do końca czerwca Bank Światowy ma zaprezentować wywiad dotyczący wizyt i rozmów, w którym oceni, w jaki sposób działa i funkcjonuje program „Czyste Powietrze”.

„Na pewno w tym raporcie, poza oceną jak ten program został przygotowany i wdrażany, pojawi się propozycja zmian kanałów dystrybucji, chodzi o rozszerzenie sieci dystrybucji” – ocenił Pełnomocnik Premiera ds. programu Piotr Woźny. „Bank Światowy wskazuje, że kanały dystrybucji programu Czyste powietrze powinny zostać poszerzone o samorządy i bank” – dodał Piotr Woźny.

Pełnomocnik zaznaczył, że Bank Światowy nie ma wielu uwag co do meritum programu „Czyste Powietrze”. „Pojawiają się pytania, czy powinniśmy finansować nowo budowane domy, czy finansować kotły węglowe. Ale co do merytoryki nie ma zbyt wielu uwag. Zastrzeżenia są do siatki dystrybucji i tempa realizacji tego programu” – wyjaśnił.

„Ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, by poszerzyć ten program o współpracę z sektorem samorządowym. Tego też oczekują gospodarstwa domowe, dla których gmina jest naturalnym centrum załatwiania wielu życiowych spraw. Ten program więc musi zejść na poziom samorządowy”– stwierdził pełnomocnik.

Od stycznia 2019 r., nieco uproszczona została ocena wniosków o dofinansowanie. Zrezygnowano bowiem z tzw. wizytacji dopuszczającej, czyli obowiązkowej wizyty urzędników w modernizowanym domu przed podpisaniem umowy. Zmieniły się także zasady dotyczące wizytacji końcowej. Taka kontrola nie zawsze będzie przeprowadzana po ukończeniu prac budowlanych. Wydłużono także (do 12 miesięcy od zakończenia prac) karencję w spłacie rat kapitałowych preferencyjnego kredytu.

Na początku lipca wejdzie w życie jeszcze jedna zmiana. Zacznie obowiązywać zasada, zgodnie z którą montaż każdego kotła na paliwo stałe (w ramach wspieranych przez państwo prac) będzie możliwy tylko wtedy, gdy inwestor nie może skorzystać z ogrzewania gazowego lub sieci ciepłowniczej.Warto podkreślić, że zmiany po przedstawieniu raportów oraz rekomendacjach Banku Światowego zostaną przedstawione jesienią tego roku.

Żródło: PAP, salon24.pl, termomodernizacja.com, portalkomunalny.pl, ebroker.pl